EN

KONGRE KİTABI(TASLAK)

Değerli Katılımcılar, INFTEC-2024 KONGRE KİTABI Taslak olarak yayınlanmıştır. Gerekli düzeltmeleri 14.06.2024 Cuma tarihine kadar info@uyik.org adresine gönderebilirsiniz.

Katılımınız ve destekleriniz için teşekkür ederiz.

 

Kongre Kitabı'na aşağıdaki adresten ulaşabilirsiniz

https://www.inftec.org/uploads/inftec-2024-kongre-kitabi.pdf 

 

 

 

BİLDİRİ YAZIM KURALLARI

Bildiri Hazırlama Kuralları

Başlığın ilk harfleri büyük 12pt, 1 satır aralığı ve koyu renkli yazılmalı. Yazar isimleri 11pt, 1 satır aralıklı ve koyu renkli yazılmalı.

Sorumlu yazarın isminin altı çizilmeli, sunucu yazarın adından sonra (*) işareti konulmalıdır.

Yazarların adresleri yukarıda gösterildiği şekilde verilmeli ve ortalanmalıdır.

Özet başlığı 11 punto Times New Roman kalın yazı tipinde, sütuna göre ortalanmış, başlangıcı büyük harfle yazılmalıdır.

Özetteki metinler, İtalik, Times New Roman yazı tipinde, 11 punto, 1,15 satır aralığı ve iki yana yaslı olarak yazılmalıdır.

Özet bir sayfayı geçmemelidir.

Anahtar kelimeler: İlk harfi büyük en az 3 en fazla 5 anahtar kelime kullanılmalı. Anahtar kelimeler virgül (,) ile ayrılmalı. (Anahtar kelime 1, Anahtar kelime 2,)

 

Not:Sorumlu yazarın isminin altı çizilmeli, sunucu yazarın adından sonra (*) işareti konulmalıdır.

Eskişehir Web Tasarım